Yazılım ürün değil gelecektir…

Ases Nobis Yazılım ekibi kurumsal yapınızın gerektirdiği mimariyi ve iş akışlarını tanımlayarak, ihtiyaç duyduğunuz sistem ve uygulamaları işletmenize değer yaratacak biçimde geliştirir. Farklı platformlarda uygulama geliştirme ve farklı sistemlerdeki uygulamaların entegrasyonu ile ilgili her tür talep ve ihtiyaca yönelik uçtan uca çözüm sunar.

Ases Nobis  ; ağırlıklı olarak .Net Platformu üzerinde yazılımlar geliştirmektedir. Bunun yanında iOS ve Android platformlarında da mobil uygulamalar ve yine bu konsepte bağlı olarak Windows Store uygulamaları geliştirmektedir.

Kurumlara özel yazılım geliştirme sürecimizi Ases Nobis metodolojisi ile yönetmekteyiz. Ases Nobis olarak mobil, web, internet uygulamalarından desktop uygulamalarına kadar her platforma yönelik uygulamalar geliştirerek müşterilerimizin her türlü ihtiyacına cevap vermekteyiz.

Projenin sağlayacağı faydalar, başlangıç aşamasında belirlenir. Profesyonel bir anlayışla gerçekleştirilen uygulama geliştirme aşamalarımızı, projenizin başından sonuna dek izlemeniz mümkündür.

İnsanlar artık teknoloji çağından beklenti olarak iki ayrı konuya ihtiyaç duyuyorlar bunlar; kolaylık ve hız. Firmaların, ürün ve hizmetlerini kolay yoldan ulaştırabilmeleri ise en temel ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Bu sebeple mobil cihazlar günümüzde giderek yükselmeye devam ediyor. Masaüstü cihazları geçecek sayıda kullanıcıya ulaşmaları ve internete istenilen her yerden erişilebilmesi ise mobil cihazların tercih edilmesindeki en temel sebepler arasında yer alıyor.

CRM Uygulamaları

Ases Nobis CRM programı olan Smartcheck; satış, pazarlama ve servis ile ilgili kapsamlı fonksiyonlar sunan gelişmiş bir CRM Çözümü olarak gelişitrilmiştir. Komple bir CRM çözümü olmakla birlikte, her bir alt modülü tek başına uygulanabilecek kapsamlı fonksiyonlar içermektedir.

Teklif hazırlama modülü Smartcheck CRM programının önemli bölümlerinden birisidir. Sunduğu özellikler ile belki de şu anda sunulmakta olan en detaylı ve gelişmiş teklif hazırlama fonksiyonlarına sahiptir.

Benzer şekilde; proje yönetimi modülü Smartcheck CRM programının bir alt kümesidir. Ancak, smartClick CRM programının bu kapsamda sunduğu fonksiyonlar, tek başına bir proje yönetim programı olabilecek kadar detaylıdır.

Tek tek belki 5-6 tane kapsamlı ayrı programın konusu olan fonksiyonlar, Smartcheck CRM Çözümü içerisinde, birbirleriyle entegre bir şekilde sunulmaktadır.

Ases Nobis CRM Çözümü Smartcheck  alt bileşenlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz

  • Smartcheck Yazılım Programı
  • Kurumsal E-posta Yönetim ve Yönlendirmeler
  • Teklif Otomasyonu
  • Proje Takip ve Yönetim Entegrasyonu
  • İş takip ve Kontrol Programı
  • Teknik Servis Programı
  • Yardım Masası Programı
  • Zimmet Takip Programı

İnsanlar artık teknoloji çağından beklenti olarak iki ayrı konuya ihtiyaç duyuyorlar bunlar; kolaylık ve hız. Firmaların, ürün ve hizmetlerini kolay yoldan ulaştırabilmeleri ise en temel ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Bu sebeple mobil cihazlar günümüzde giderek yükselmeye devam ediyor. Masaüstü cihazları geçecek sayıda kullanıcıya ulaşmaları ve internete istenilen her yerden erişilebilmesi ise mobil cihazların tercih edilmesindeki en temel sebepler arasında yer alıyor.

Farklı sektörlerde faaliyet göstermekte olan şirketlere, iş stratejileri doğrultusunda, yatırımlarını gelire dönüştürecek özel uygulamalar geliştirmekteyiz. Müşterilerimizin farklı sektörlerden olması ve her müşterimizin ihtiyaçlarının farklı yönde olmasından dolayı, önceliğimiz müşterimizin uygulamadan beklentileridir.